Externa

  • Estades formatives per a metges especialistes

La Fundació ofereix un programa especialitzat de perfeccionament, eminentment pràctic, amb una durada entre 1 i 6 mesos, destinat a especialistes ja titulats que volen perfeccionar tècniques o temàtiques concretes. Segons la nacionalitat de l'aspirant, la tramitació és la següent:

Nacionals:

La persona interessada haurà d'enviar una carta de sol·licitud a la Comissió de Docència de la Fundació i especificar-hi el servei i la unitat en què vol fer la seva estada i el seu període disponible. L'acceptació de la sol·licitud es farà en funció de la capacitat docent del servei demanat.

Estrangers:

Per desenvolupar una estada formativa en un centre espanyol és necessària la seva tramitació a través del Ministeri de Sanitat i Política Social. Per això, s'haurà de consultar la pàgina web:

Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad


en la qual se n'especifica la documentació necessària, els tràmits que cal formalitzar i altres aspectes que cal tenir en compte. El Ministeri es posarà en contacte amb nosaltres per confirmar-ne l'estada al nostre centre.

  • Activitats docents i formatives (programes d'actualització de temes)

Es fan a través de cursos monogràfics i de jornades tècniques, que organitzen periòdicament els diferents serveis.

En aquest apartat hi ha una relació dels cursos d'especialització, les jornades i els seminaris que es fan al nostre hospital.

Cursos formatius de la Fundació

Si necessiteu més informació, cal que envieu un missatge de correu electrònic a la Secretaria General i Docent d'aquesta institució:

secrecomun@fundacio-puigvert.es

Notícies

La Fundació acull el Professor Anwar R. Padhani

L’onze de maig la Fundació va rebre el Professor Anwar R. Padhani, radiòleg Director de la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear del Paul Strickland Scanner Centre del Mount Vernon Hospital de Londres.

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.