Procediments normalitzats de treball del CEIC

Els procediments normalitzats de treball (PNTs) del CEIC (Comité d'Ètica d'Investigació Clínica) de la Fundació Puigvert regulen el seu funcionament intern.

Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent, i el seu contingut preveu els aspectes que s'estableixen a l'annex del Decret 406/2006 de 24 d'octubre del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (DOGC 4748 de 26 d’octubre de 2006).
Els PNT, aprovats per consens de tots els seus integrants, són públics i els investigadors i els promotors els poden sol·licitar.

 

Notícies

La Fundació acull el Professor Anwar R. Padhani

L’onze de maig la Fundació va rebre el Professor Anwar R. Padhani, radiòleg Director de la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear del Paul Strickland Scanner Centre del Mount Vernon Hospital de Londres.

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.