La Fundació en xifres

La Fundació, per la seva vocació de servei públic, dóna resposta a la compra de serveis del CatSalut i està present a l'àmbit privat, on atén els malalts que desitgen utilitzar aquests serveis.

Del total de processos iniciats l'any 2010, el 26,43% són malalts que han vingut per primera vegada a la Fundació Puigvert.

Segons l'estudi del CatSalut: Enquesta d'atenció hospitalària 2009, un 90% dels enquestats, si els calgués, voldrien tornar a ser atesos a la Fundació Puigvert.

La Fundació disposa de (dades a desembre de 2010):

Superfície construïda: superfície final, un cop acabat l'edifici en construcció: 26.600m2.

Llits instal·lats: 124.

Consultoris: 32 d'activitat programada i 2 d'urgències, amb 4 boxes específics.

Mitjans terapèutics:

  • 4 quiròfans (un d'apte per a cirurgia robotitzada), tots en funcionament 12 hores diàries.
  • Anestèsia i reanimació, amb 11 boxes de cures intensives postoperatòries.
  • 1 quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
  • Endoscòpia urològica.
  • Radiologia intervencionista (urològica i vascular) i litotrípsia extracorpòria per ones de xoc.
  • Laboratori de seminologia i embriologia (amb banc de semen) i programa de reproducció assistida.
  • Hemodiàlisi i hospital de dia nefrològic.
  • Psicologia clínica.
  • Farmàcia hospitalària.

Suport diagnòstic: serveis de laboratoris (anatomia patològica, bioquímica, biologia molecular, hematologia i microbiologia), diagnòstic per la imatge, urodinàmia, electrocardiografia, documentació mèdica, etc.

Notícies

Dia Europeu de la Salut Prostàtica

En el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, el Dr. Joan Palou, sotsdirector del Servei d'Urologia de la Fundació i Cap de la Unitat d'Urologia Oncològica, ens explica algunes coses bàsiques sobre el càncer de pròstata.

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.