Revista ACTAS

Posem al vostre abast tots els números de la Revista Actas, la publicació científica de la Fundació Puigvert.

 

Sumari: Vol. 34, nº 3-4 - 2015

 • Instrumentació transuretral en portadors d'esfínter urinari artificial. Presentació i discussió de tres casos clínics. Pàg. 77
 • Síndrome d'atrapament del NP (SANP): revisió del diagnòstic i tractament, a partir d'un cas clínic. Pàg. 86
 • Hidatidosi paravesical. Presentació d'un cas clínic. Pàg. 93
 • Hematúria macroscòpica gestacional: a propòsit d'un cas tractat amb RIRS. Pàg. 100
 • Recurrència de carcinoma de cèl·lules transicionals en remanent ureteral després de la nefroureterectomia. A propòsit d'un cas. Pàg. 114

 

Sumari: Vol 34, nº 2 - 2015

 • Complicacions relacionades amb la col·locació de malles sintètiques en dones amb incontinència urinària i prolapse d'òrgans pèlvics. A propòsit de dos casos. Pàg. 45
 • Càncer de pròstata: tractament focal de rescat post radioteràpia. Pàg. 53
 • SVAS Concept: desenvolupament d'una sutura útil en prostatectomia radical robòtica. Pàg. 60

Sumari: Vol 34, nº 1 - 2015

 • Càncer de pròstata: avantatges i inconvenients del cribatge diagnòstic. Pàg. 5
 • Uropatia incrustant per Corynebacterium urealiticum: comentaris a partir de tres casos clínics. Pàg. 11
 • Hemangioma papil·lar com a causa de macrohematúria. Presentació d'un caso i revisió de la literatura. Pàg. 22
 • Diverticle vesical adquirit. Cas clínic. Pàg. 29

Sumari: Vol 33, nº 4 - 2014

 • Infeccions de transmissió sexual en l'home: actitud pràctica diagnòstico-terapèutica. Pàg. 115

 • Gangrena de Fournier. Cas clínic i revisió de literatura. Pàg. 138

Sumari: Vol 33, nº 3 - 2014

 • La cistectomia radical: via oberta, laparoscòpica o robòtica? Pàg. 83
 • Crioteràpia renal percutània ecoguiada: una opció en el tractament del càncer renal. Pàg. 89
 • Incidència, diagnòstic i tractament del càncer urològic en el pacient trasplantat renal. Revisió de la bibliografia. Pàg. 94
 • Litiasi úrica coraliforme bilateral d'origen intestinal. Presentació d'un cas tractat amb la combinació quirúrgica NLP/RIRS/ECIRS. Pàg. 102

Sumari: Vol 33, nº 2 - 2014

 • Pòlip ureteral fibroepitelial. Revisió de la literatura. Pàg. 45
 • Nefrectomia parcial en tumor renal voluminòs. Presentació d'un cas i revisió bibliogràfica. Pàg. 51
 • Nou enfocament de la uretroplàstia en estenosi curta d'uretra bulbar. Pàg. 56
 • Versió espanyola del qüestionari USSQ: avaluació de la tolerància clínica al catèter doble jota. Pàg. 62

Sumari: Vol. 33, nº 1 - 2014

 • Autotrasplant renal en aneurisma complexe d'artèria renal dreta. Pàg. 5
 • Renograma isotòpic vs. test de Whitaker en el diagnòstic d'obstrucció del tram urinari superior. Pàg. 11
 • Espina bífida i bufeta neurògena. Maneig d'un cas complexe amb esfínter artificial, ampliació vesical i derivació urinària. Pàg. 18
 • Abscès prostàtic. Cas clínic i revisió de literatura. Pàg. 24
 • Disinèrgia vesicoesfinteriana llisa. Aportació d'un cas clínic i comentaris. Pàg. 29

 

Sumari: Vol. 32, nº 4 - 2013

 •  Recomanacions dietètiques en la litiasi de l’oxalat càlcic. Pàg. 137
 • Hipòtesi patogènica de l’angiomiolipoma. La seva relació amb altres lesions. Pàg. 143
 • Multifocalitat del càncer renal segons subtipus histològic, mida tumoral i grau nuclear. Pàg. 149
 • Lideratge en medicina: claus generals. Pàg. 155

Sumari: Vol. 32 núm. 3 - 2013

 • Principis físics i aplicacions quirúrgiques i urològiques del làser. Pàg. 81
 • Trauma uretral en pacients politraumàtics. Pàg. 98
 • Ureterolitotomia laparoscòpica en litiasi ureteral proximal de gran tamany. Pàg. 109
 • DU en gent gran tractada amb CR: com escollir bé. Pàg. 115
 • Retenció d'orina en l'embaràs i el postpart. Pàg. 121

Sumari: Vol 32 núm. 2 - 2103

 • Maneig conservador dels tumors del tracte urinari superior. Revisió. Pàg 41
 • Celdopatia prostàtica incrustant: a propòsit d'un cas. Pàg 48
 • Colúria i pigmentúria. Pàg 53
 • Insuficiència renal després Nefroureterectomia per carcinoma urotelial del tracte urinari superior. Pàg. 59
 • Trasplantament renal i poliquistosi renal hereditària de l'adult. Consideracions quirúrgiques a propòsit d'un cas. Pàg 65
   

Pàgines

Notícies

Dia Europeu de la Salut Prostàtica

En el Dia Europeu de la Salut Prostàtica, el Dr. Joan Palou, sotsdirector del Servei d'Urologia de la Fundació i Cap de la Unitat d'Urologia Oncològica, ens explica algunes coses bàsiques sobre el càncer de pròstata.

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.